A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Nama-nama kucing Bahasa Jerman

NamaArtiJenis KelaminBahasa

Archibald

Berani

Jantan Bahasa Jerman

Clovis

semanggi

Jantan Bahasa Jerman

Gandolf

kemajuan serigala

Jantan Bahasa Jerman

Garrick

orang yang memerintah dengan tombak

Jantan Bahasa Jerman

Godfrey

Damai Allah

Jantan Bahasa Jerman

Gustav

Staf kerajaan.

Jantan Bahasa Jerman

Osgood

pencipta ilahi

Jantan Bahasa Jerman